fbpx

Blog

La capacitat creativa ens obre nous camins cap al desenvolupament personal

Durant l’actual situació de confinament necessitem potenciar la capacitat creativa en pro de l’aprenentatge vital, el desenvolupament personal i el benestar. La creativitat ens permet l’adaptació a noves situacions, ja que implica mirar en el nostre interior, revisar coneixements adquirits i obrir-nos a noves possibilitats.

La creativitat és el motor de qualsevol transformació, una capacitat que incrementa les nostres habilitats en l’àmbit personal i professional. El potencial creatiu és universal, està en cadascun de nosaltres. L’element lúdic, el joc, és el factor fonamental de la creativitat i forma part del procés de desenvolupament de les persones.

La consciència creadora es manifesta quan l’individu, en una modalitat lúdica, encoratja una sèrie de possibilitats sense preocupar-se per l’èxit o fracàs personal i la manera en la qual serà vist a ulls dels altres.

L’aptitud creadora, inherent al procés de formació, condueix a l’individu a realitzar noves associacions. D’aquesta manera, la persona activa la seva ment i desenvolupa les seves potencialitats.

Elliot Eisner, professor d’art i educació, va ser reconegut per la formulació de polítiques educatives per comprendre millor el potencial de les arts en el desenvolupament educatiu. L’acadèmic va descriure les principals característiques que es troben en la conducta creativa:

 • Trencar els límits. La creativitat qüestiona o rebutja premisses en les quals es basen els principals supòsits contemporanis, reestructurant la nostra visió de la realitat.
 • Inspiració. La creativitat implica originalitat, intuïció, inventiva, descobriment, productivitat i espontaneïtat.
 • Redefinir. La capacitat creativa estén els usos que poden tenir els objectes.
 • Invenció. La creativitat suposa modificar els objectes de tal manera que s’arriba a crear un nou objecte.
 • Organització estètica. Ser creatius implica organitzar determinats elements de manera harmoniosa, satisfactòria i funcional.

Els processos intel·lectuals com l’organització, estructuració, formació de conceptes, i manera d’establir relacions i associacions són els que impliquen un alt nivell de creativitat. S’han fet recerques sobre trets i característiques rellevants en individus creatius, en les quals s’han destacat quatre factors necessaris per al desenvolupament de la creativitat:

 1. Fluïdesa: capacitat de produir idees, associacions, formes, etc. Consisteix en poder recuperar la informació de la pròpia memòria.
 2. Flexibilitat: capacitat de transformar, modelar, adaptar-se a noves situacions, de treballar en grup. Consisteix en la possibilitat de transformar la informació apresa.
 3. Elaboració: capacitat de desenvolupar una idea o solucions ajustades a una determinada situació.
 4. Originalitat: capacitat de donar una resposta o perspectiva inesperada, peculiar, poc freqüent, la qual cosa estableix una nova organització.

Els acadèmics Güilford i Lowenfeld afegeixen altres quatre indicadors del pensament creatiu:

 1. Sensibilitat per als problemes: habilitat per a qüestionar, descobrir deficiències i considerar diferents perspectives.
 2. Redefinir-transformar: habilitat de transformar una cosa, emprar-la per a funcions que no són la seva específica, altres usos o aplicacions.
 3. Analitzar: capacitat per a desintegrar un tot en les seves parts, com un factor creatiu que ens pot descobrir nous sentits i relacions entre els elements d’un conjunt.
 4. Sintetitzar: enllaçar diversos elements per a formar un tot nou.

Trobar un estat emocional, físic i mental per entrar en el procés creatiu depèn de nosaltres mateixos. Poder estar presents amb tot el nostre ésser és un exercici i un hàbit. Per a això, podem acollir-nos als recursos que ens ofereixen diferents tècniques creatives que barrejades ens porten a un estat òptim per a crear nous escenaris.

Bloc_cat

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *