Blog

LIDERATGE I MUSICOTERAPIA EN EL SEGLE XXI

Tot just iniciat el s.XXI hi ha nombroses preguntes emergents que concerneixen la nostra capacitat per gestionar els reptes.  Per tant, són necessaris nous dirigents que s´enfrontaran a nous reptes diferents als anteriors i amb eines noves.

Les vuit categories essencials del líder del s.XXI segons J. Martin Hays i Christopher C. Kim després d´anys de recerca en llibres de management, lideratge i desenvolupament de l´aprenentatge són les següents:

Aprenentatge – líder com a aprenent i professor.

Servei – lideratge servicial.

Potencia transformacional.

Intel·ligència emocional i autenticitat.

Capacititat per la  complexitat i el pensament estratègic.

Líder com a savi, virtuós i ètic.

Líder com a integrador.

Enginyer social i constructor de relacions.

Com a musicoterapeutes ens en adonem del camí a recórrer  i dels diferents ponts d’interconnexió entre la nostra feina i  el coaching, la P.N.L, diferents programes de lideratge específics i vivencials a l’hora de potenciar aquests vuit punts. A partir de metàfores musicals arribem a l’inconscient com ho fan les olors: d´una forma clara, directa i contundent. Moltes característiques del líder són inherents a la persona i forma d’ésser. Però, com les escultures,  som maleables, deformables, permeables i influenciables. Si sóm capaços de creure en el canvi.

Tal i com ho plantegen Hays i Kim, aquesta interconnexió que veiem amb la musicoteràpia permet potenciar alguns d’aquests punts ja que:

La música és una bona eina per treballar els efectes  socialitzadors, integradors, cohesionadors que un bon líder transmet al seu entorn.

La música permet estar al servei de les persones com a un bon facilitador que fa les coses fàcils als altres.

Cada cançó i creació pròpia és diferent, però, alhora un reflex dels nostres estats interns i per tant, necessari en l´autoneixement. La qualitat emocional i el poder transformacional són en l’actualitat tant necessaris com l´aire que respirem.

I com el mestre i alumne sempre aprenent, ens agrada dir que qui ensenya n´aprèn doblement.

Recomanem l´article complet que podeu trobar a internet “Transforming leadership for the 21st Century” de J.Martin Hay i Christopher C.Kim.

Bloc_cat