Blog

Mindfulness Músic i Gestió de l’Estrès

Mindfulness Músic i Gestió de l’Estrès

Programa de reducció de l’estrès i gestió emocional per a un millor benestar personal on els participants es duran eines per implementar en la seva vida diària.

Portar l’atenció plena a la vida ens aporta una major consciència de la realitat i poder parar atenció una cosa cada vegada.

Objectius:

  • Entendre i manejar nivells d’estrès
  • Crear un pla d’acció personal
  • Oferir tècniques i eines per a un millor benestar personal.

Durada: 20 hores
Ubicació: Nacional o internacional.
Idiomes: Anglès, Francès, Castellà, català

Taller_cat